UTFSM - Campus i Chile

CAMPUS I SANTIAGO – UTFSM

Det Tekniske Universitet Federico Santa Marias universitetsområde i San Joaquin er en del av ekspansjonsplanen for hovedstaden Santiago i Chile. Innenfor området som er under transformasjon- fra fabrikkområde til universitetsområde – ligger det også andre universiteter.

Tomta ble valgt på grunn av sin urbane beliggenhet, nær hovedgaten og et godt tilgjengelig kollektivtransportsystem. Universitetsbygningenes langstrakte volum strekker seg langs T-banesporet, og bygningskroppen skaper en barriere som skjermer utearealene fra T-banens og hovedgatens trafikk.

For å oppnå et raskt resultat og lave kostnader ved bygging, ble den tidligere ikoniske leketøysfabrikken – Otto Kraus – transformert og resirkulert. På tomten stod eksisterende fabrikkbygninger med store gulvflater og god takhøyde, noe som ga fleksibilitet til endrede behov. Den store strukturelle dimensjonen til fabrikkbygningen er bevart, og rom og enheter dannes av en rekke skillevegger som lett konverteres fra små rom til store, og store til små. Det tok kun 12 måneder fra starten av planleggingen til ferdigstillelse.

Den nybygde delen av campus har en konstruksjon som er basert på 1x 3m moduler. En ren og enkel design som følger det samme konseptet: å transformere rom etter behov ved bruk av mobile moduler. Modulen er enkel å gjenta og konvertere for ulike områder og bruk, med plass til bad, vinduer, dører og integrert belysning. Modulens hovedstruktur består av 6 m jernprofil, 3,2 m treverk og 1,5 m bekledningsplater. Bruken av moduler bidrar dessuten til redusert tidsbruk på utførelsen og lave kostnader.

Den nye og den gamle delen utfyller hverandre, og er samtidig kontrasterende i materialbruken: kaldt betong mot det varme treverket.

Utbyggingen er planlagt for gjennomføring i faser.

UNIVERSITETSBYGG MED GJENBRUK OG FLEKSIBLE MODULER

Sted  San Joaquín, Santiago, Chile
Areal  ca.17.704 m² BRA (2012)
Tomt  44.889 m²
Status  1. etappe ferdigstilt: 13.050 m²  (2009), 2. etappe under bygging: 5200 m² (2010-2013), 3. etappe hovedplan: 16.000 m² (2013-2016)
Oppdragsgiver  Universidad Técnica Federico Santa María
Prosjektleder/ arkitekt  Sacha Sinkovich Sereño
Type prosjekt  Universitets campus, ombygging og moduler

Foto: S. Sinkovich Sereño
Foto: S. Sinkovich Sereño