Tjenester

Planlegging / Ideutvikling
Dialog med myndigheter og naboer, utredninger og analyser,
skisseprosjekt, politisk prosess.

–          Kapasitetsvurderinger
–          Mulighetsstudier
–          Stedsanalyser
–          Reguleringsplaner
–          Risiko- og sårbarhetsanalyser
–          Konsekvensutredninger

Prosjektering
Fra enebolig og loftutbygging til feltutbygging og kvartalsutforming – fra de første skissene til ferdig bygg.

–          Boliger
–          Barnehager
–          Forretningsbygg
–          Kontorbygg
–          Omsorgsboliger
–          Studentboliger

Rehabilitering og vern
Rehabilitering og ombygging av verneverdig bebyggelse, universell utforming av vernede bygg, gjenbruk av byggematerialer.

Landskapsarkitektur
Prosjektering av leke- og uteoppholdsarealer i boligområder.

Grafisk design
–          Skilting
–          Logo
–          Salgstegninger og prospekter