Trimveien 6

Vestgrensa Studentby

Prosjektet bestod av en ombygging av fellesareal på plan 1 og kjeller til 4 stk. hybler og felleskjøkken. For å kunne bruke kjelleren til boligformål er deler av terrenget blitt senket . Ny fasade er tilpasset eksisterende fasade, og ombyggingen er dermed lite synlig.

4 HYBLER MED FELLESKJØKKEN

Sted  Trimveien 6, Oslo
Areal  ca. 100  m²
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Type prosjekt  Ombygging

Trimveien 6, før og etter bilde
Foto: Felix Arkitekter AS