Kløvertunet

Kløvertunet

Illustrerte fasader og plan. Bilder fra felleshus og en bolig. Foto: Felix Arkitekter

illustrasjoner av fasade og plan. Fasader og innvendige bilder fra felleshus som bolig