Sandakerveien 99

Fasade sett fra Sandakerveien

Frontfasaden til Sandakerveien 99 Studenboliger

Sandakerveien 99 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus