Fasade sett fra Sandakerveien

Sandakerveien 99

Det er allment kjent at det er stor knapphet på studentboliger i Oslo. Ved semesterstart høsten 2016 var det over 7000 studenter på venteliste.  Sandakerveien 99 ligger svært godt lokalisert i forhold til Handelshøyskolen BI og nær effektiv transport til øvrige studieinstitusjoner i Oslo.

Utomhusplan
Fellesarealet rundt Sandakervn. 99 har fått spesialdesignet benk og skjermvegger i corten-stål.

Området ved Storo er i endring fra store industri-/kontorlokaler og andre handelsbygg til nye boligprosjekter. Med tradisjonell lamellbebyggelse, høye boligblokker, klassisk karrébebyggelse og Lillo gård som en liten kuriositet midt i byen består området av ulike uttrykk og varierende høyder. Bygget føyer seg inn i bydelens stadig foranderlige landskap, og de eksisterende områdekvalitetene med nærhet til kollektivtrafikk og studiesteder er særlig godt egnet for studentboliger. Ny reguleringsplan for eiendommen ble vedtatt i 2014, og studentboligene var klare for innflytting sommeren 2016.

Eiendommen besto av et eksisterende kontorbygg på 4 etasjer som ble ombygget til studentboliger og påbygd ytterligere 2 etasjer. Påbygde etasjer og fasaderehabilitering av eksisterende bygningsmasse er utformet slik at bygget samlet sett fremstår med et lettere uttrykk enn tidligere bygningsmasse. Selve fotavtrykket på tomta ble det samme, men høyden fulgte ny bebyggelsen i Sandakerveien 99B og det stigende terrenget mot Grefsen.

Om-/påbygging har gitt plass til 208 studenter fordelt på 1-roms hybler og parleiligheter. Bygningen har et atrium med glasstak som gir lysinnslipp i det relativt brede volumet.

Flere bilder av takterrassen

Det er etablert stor takterrasse med utsyn over Oslo by. Den er delt opp med beplantning og levegger for å skape rom og soner.

166 HYBELLEILIGHETER FOR STUDENTER

Sted  Storo, Oslo
Areal  ca. 7020  m² BRA
Status  Vedtatt plan 2014, ferdigstilt 2016
Oppdragsgiver  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Type prosjekt  Plan, Ombygging

Flere bilder av studenboligen
Øverst: Atrium med glasstak med Studentsamskipnaden røde farge på murveggen. Trappeoppgangen med egen farge for hver etasje. Bilde 3: Midtgang til heis. Hver etasje har et stort rødt nummer. Bilde 4, 5, 6: Hyblene innvendig. Nederst: Hovedinngangen med den gjenkjennende røde fargen.