Grønlia perspektiv

Grønlia

Plan- og bygningsetaten i Oslo har ved flere anledninger engasjert oss for å bistå reguleringsarbeidet i Bjørvika, og mulighetsstudien gjaldt et område mellom Ekebergskråningen og den planlagte bebyggelsen i Bjørvika.

Området ligger i vesthellinga av Ekebergåsen og har en fantastisk utsikt over fjorden og byen, men i dag er området tungt trafikkert og preges av støy fra både E6 og Østfoldbanen. I senere år har skråningen i ulike sammenhenger blitt omtalt som «byens grønne byvegg» og «Oslos riviera», noe som taler for et område med stort potensial.

Mulighetsstudien foreslår langstrakte volumer som følger skråningen, og all parkering er lagt under bakkenivå. Et lokk over vei og bane fjerner trafikkstøyen, og sol og utsikt kommer beboerne til gode uten at de eksisterende friarealene blir berørt. Kjelleretasjene er skåret inn i terrenget for å begrense byggehøydene, og volumene glir inn i fjellsiden uten å dominere den grønne byveggen.

430 BOLIGER MED TILHØRENDE ANLEGG

Sted Ekeberg, Oslo
Areal ca. 15mål
Status Mulighetsstudie (2002)
Oppdragsgivere Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
Type prosjekt Planarbeid

Grønlia
Situasjonsplan, Fasade og panoramabilder over området.