Fagstadlia Felt B2

Illustrasjon: Ronny Hagerup, 3D eksperten.

Fagstadlia, 300 boliger barnehage og friområder

3D illustrasjon av Fagstadlia 3/ Felt B2. Inngangspartiene.