Fagstadlia

Illustrasjon: Sjur M.Moe

Fagstadlia Byggetrinn 1, Felt A , ferdigstilt