Fagstadlia

3D illustrasjoner over Fagstadlia 3/ Felt B2. Situasjonsplan over Felt B2 og Illustrasjonsplan over hele Fagstadlia feltet.