Illustrasjon: Ronny Hagerup, 3D eksperten.

Fagstadlia

Fagstadlia ligger i Nordre Ål ved et fortidsminne som knytter seg til en ca. 2000 år gammel bosetting. Bebyggelsen ligger sentralt både til byen og naturen.

Etter vunnet arkitektkonkurranse i 2002 ble reguleringsarbeidet satt i gang. Planen ble sluttbehandlet i Lillehammer kommune sommeren 2004.

Planforslaget er bygd opp med utgangspunkt i et fleksibelt boligtun, som er en basisenhet med variasjoner, gjentatt i ulike sammensetninger av rekkehus-, kjedehus-, tomanns- og eneboliger. Økonomisk infrastruktur er en viktig premiss. Planområdet kan på ulike måter deles i byggetrinn, der hvert trinn kan få en variert boligsammensetning. Organisering og utbyggingsform gir grunneier mulighet for valg mellom opparbeidelse av enkelttomter eller samarbeid med en utbygger, felt for felt.

Felt A med 49 boliger utgjør prosjektets første byggetrinn som er ferdigstilt. For byggetrinn 2 felt B2 med 30 boliger, er det gitt rammetillatelse.  Prosjektet er overtatt av entreprenør.

Se Fagstadlia 3/ Felt B2

300 BOLIGER, BARNEHAGE OG FRIOMRÅDER

Sted Lillehammer
Omfang 200 dekar
Status Felt A er ferdigstilt. Felt B er under oppføring.
Oppdragsgiver Grunneier Jon Bjørstad
Type prosjekt Reguleringsarbeid, boligprosjektering og landskapsarkitektur.

Fagstadlia bolig felt.
3D illustrasjoner over Fagstadlia 3/ Felt B2. Situasjonsplan over Felt B2 og Illustrasjonsplan over hele Fagstadlia feltet. 3D illustrasjoner 3D eksperten