Biterud B3

Illustrasjon av Biterud B3

Illustrasjon av Biterud B3. Tegnet av Felix Arkitekter

3D illustrasjon av Biterud B3 / Biterudhagen tegnet av Felix Arkitekter AS