Illustrasjon av Biterud B3

Biterud B3/ Biterudhagen

Biterudhagen vil bestå av 32 rekkehus, 4 eneboliger i kjede og 6 leiligheter. Garasjeanlegget legges under bakkenivå slik at man får et trygt og bilfritt bomiljø. Gangveier sikrer god forbindelse mellom gamle og nye boligområder. De kjedete eneboligene vil ha individuelle carporter mellom boligene.

Biterud B3/ Biterudhagen
Plan illustrasjon og oppriss fasade

Tomta er tidligere beitemark under Biterud gård, og ligger i umiddelbar nærhet til marka. Bebyggelsen skal innordne seg terrenget og den verdifulle vegetasjonen rundt. Hver hustype er utviklet for den spesifikke terrengsituasjonen.

Boligene utformes med moderne arkitektur og solid materialvalg. De vil få store vindusflater som åpner interiøret for utsyn mot naturen omkring, men som samtidig skjermer mot innsyn.

Biterud B3/ Biterudhagen
Oppriss illustrasjon sett mot øst fasadene. Felix Arkitekter.

Husene er strategisk plassert for å gi best mulig solforhold og skjermede uteplasser for alle. Mange boliger vil også ha takterrasse. Fasadene vil ha avdempede farger og matt overflate, med enkelte variasjoner i fargetone. Variasjon mellom stående og liggende panel fremhever den volumetriske oppbygningen.

MODERNE ARKITEKTUR HARMONISK PLASSERT I GRØNNE OMGIVELSER

Areal  5000 m2 BRA
Status  Vedtatt plan 2016, rammetillatelse gitt
Oppdragsgiver  Axer Eiendom AS
Type prosjekt  Rekkehus m. fl.

3D illustrasjoner av eksteriør og innteriør
1. Kjedehus typer 3, 2. Kjedehus typer 1, 3. Balkong, 4. Stue fra kjedehus, 5. Spis og kjøkken fra kjedehus, 6. Stue og spis fra hustype 2, 7. Vinternatt i Biterudhagen. 3D illustrasjoner for Axer fra Vycom.

Axer Eiendom – Biterudhagen