Øverland Miljøgrend

Øverland Miljøgrend

Prosjektet Øverland Miljøgrend var basert på et miljøkonsept der miljøutfordringer skulle møtes med nye ideer omkring energi-
forsyning, bygningsteknologi, avløp, matvareproduksjon og avfall.

Hovedpunkter for prosjektet:

  • Godt inneklima
  • Boliger med universell utforming
  • Bygningsvolumer med utgangspunkt i sol, vind og energisparing
  • Bevaring av eksisterende landskap, flora og trær
  • Utvidet bruk av bærekraftige materialer
  • BIO Varme System
  • Red Bed kloakksystemer
  • Energibesparende konstruksjon og masse
  • Kombinert drift med Øverland Gård: kortreist mat

Planene om Miljøgrend ble skrinlagt i 2009, og tomten er nå utbygd som et ordinært byggefelt.

135 LEILIGHETER I TETT
SMÅHUSBEBYGGELSE

Sted Bærum kommune
Areal  ca. 10.000 m² BRA
Status  Etter rammetillatelse for første byggetrinn ble prosjektet lagt på is i 2009.
Oppdragsgiver  Sjølyst Utvikling, Det Klg. Selskap for Norges Vel
Type prosjekt Miljøvennlige boliger

Øverland Miljøgrend
3D illustrasjoner fra Reeltime og Felix Arkitekter Chile