Lille Kirkeholmen

Lille Kirkeholmen

Ny bebyggelse skal ta hensyn til og følge landskapet i skjærgården utenfor Kragerø.

Reguleringsplanen tok hensyn til topografi og sjø ved å plassere husene rundt en kanal på den østlige halvdelen av øya. En slik organisering gir de fleste fritidsboligene direkte tilgang til sjøen med båtplass foran huset. Gjestebåtplasser ble anlagt på sydsiden.

Det er gangveisystem mellom husene, friarealer og badeplass, og i form av brygger langs kanalen. Hustypene er inspirert av gamle sjøboder og sørlandsarkitektur, med karakteristiske utkraginger og fargevalg.

60 FRITIDSBOLIGER

Sted Kragerø
Areal ca 8000 m2 BRA
Status Ferdigstilt 2002
Oppdragsgiver Naturbetong
Type prosjekt Regulering, byggesak og oppfølging av oppføring

Lille Kirkeholmen
Foto: Felix Arkiteker og AD