Youngskvartalet

Youngskvartalet

For Veidekke tegner vi i gjennomføringsfasen på Youngskvartalet. ØKAW Arkitekter har tegnet prosjektet frem til rammetillatelse. Prosjektet omfatter rehabilitering av tre verneverdige bygårder, samt nybygg med kontorarealer på tilsammen ca. 8250 m² BRA for Industri Energi, et fagforbund i LO.

De tre murgårdene Torggata 13, Youngs gate 7 og Youngs gate 9 ble oppført i perioden 1861 – 1874 og danner i dag et hjørne ut mot Youngstorget. Gårdene representerer Oslos tidligste murgårdsbebyggelse og arbeidet med rehabiliteringen er omfattende. Fasadene settes i stand med opprinnelige materialer og overflater. Byggene skal huse serveringskonsepter og publikumsrettet virksomhet på gateplan og kontorlokaler i de øvrige etasjer.

Tilbygget på åtte etasjer får en teknisk underetasje. Det vil henge sammen med eksisterende bygg i Hammerborggata 12 og ha felles trappekjerner.

Gårdsrommet vil bli offentlig tilgjengelig og fungere som uteareal for kantine- og restaurantdrift.

RESTAURERING AV TRE GAMLE BYGÅRDER OG ETT NYBYGG

Sted  Youngskvartalet, Oslo
Areal  ca. 8250 m² BRA
Status  Under levering
Oppdragsgiver  Veidekke Entreprenør AS
Type prosjekt  Næring og rehabilitering

Under bygging