Drengsrud

Drengsrud

Felix Arkitekter ble invitert til lukket konkurranse for en stor ubebygd tomt i Asker, nær Drengsrud gård. Utbygger ønsker å bygge et større antall boliger for aldersgruppen 50+, med et stort felleshus sentralt plassert, underjordisk parkering og tørrskodde gangarealer. Felleshuset skal ha referanser til den historiske bebyggelsen på Drengsrud gård. Det skal benyttes moduler i byggingen av leiligheter.

Vårt forslag viser en bebyggelse med småhuspreg som samtidig imøtekommer kravet til høy utnyttelse. Forbildet for bebyggelsesplanen er en landsby med relativt små og varierte husformer langs en felles gangvei. Til forskjell fra en mer ordinær blokkbebyggelse, er det lagt vekt på å gi hver enkelt husgruppe en variert utforming med forskyvninger og knekk, vertikale sprang og sammen­setninger av saltakformer. Boområdet fremstår allikevel helhetlig i formspråk og materialbruk. Bebyggelsen er illustrert med trekledning i en fargepalett med bruntoner.

Prosjektet består av små «townhouses», dvs. små flerfamiliehus med 3 til 5 leiligheter pr. etasje, gruppert omkring et trapperom med heis. Blokkene har en rasjonell organisering med gjennomgående sjakter og minimalt med horisontale sprang. Samtidig ut­nyttes modulteknologiens muligheter for variasjon i utformingen. Bebyggelsen er lagt i et bånd som følger terrenget. Store deler av bebyggelsen er fundamentert på en sammenhengende garasjekjeller, som dermed utgjør et viktig strukturerende element. Samtidig betyr dette en adkomst- og parkeringsløsning hvor flest mulig av beboerne får direkte tilgang via heis til garasjekjeller.

174 BOLIGER MED SMÅHUSPREG

Sted  Asker
Areal  ca 14.000 m² BRA-S
Status  Avsluttet
Oppdragsgiver  Doyén Asker AS
Type prosjekt Lukket konkurranse

Drengsrud
Illustrasjoner av Felix Arkitekter AS