Vollenlia

Vollenlia

Vollenlia er et område med tett småhusbebyggelse med en blanding av leilligheter, eneboligbebyggelse, kjedehus og rekkehus. Parkering er lagt i garasjekjeller under to av husgruppene.

Prosjektet ble gjennomført med prefabrikkerte moduler fra Estland som ble fraktet med skip til Norge. Det betyr at kompletteringen på byggeplass var begrenset. Men selv med høy grad av ferdigstillelse på fabrikk var det mulig å skreddersy boligene både for varierende tomtesituasjoner og ulike familiestørrelser.

Utbyggingen strakk seg over flere år. Tomten lå som ubebygd restareal i et område med eldre hus og nyere eneboliger. Denne situasjonen medførte konflikter av ulike slag, på grunn av trafikk, byggehøyde og frykt for forstyrrelser av den etablerte småhusidyllen. En viss andel av boligene er mindre leiligheter for ungdom. Disse viste seg svært attraktive og ble umiddelbart revet bort da de ble lagt ut for salg. Naboene var skeptiske og mente at hele området dermed ville bli en bråkete ungdomsghetto. Den siste husrekken tok det svært lang tid å få godkjent. Kommunen godkjente de første fem, men mente de siste 4 – som var av samme type – var så stygge at byggesaken burde avslås med henvisning til skjønnhetsparagrafen.

Vi tror imidlertid det ferdigstilte prosjektet er blitt et balansert sammensatt og godt boligområde som har gjort protestene til skamme.

SMÅHUS, 64 LEILIGHETER

Sted Asker
Areal
5.160 m² BRA
Status Ferdigstilt 2007
Oppdragsgiver Rondane Eiendom AS
Type prosjekt Bolig

Vollenlia
Foto: Felix Arkitekter AS