Frits Kiærsvei 29-33

Frits Kiærs vei 23-33

Tomten ligger syd-/vestvendt og har gode solforhold, men er støyutsatt på grunn av trafikk i Vækerøveien. To husrekker plasseres langs nordre og østre tomtegrense. De to husene har hver 3 leiligheter, til sammen 6 boenheter. Plasseringen på tomta gir gode uteplasser for de enkelte boligene, og rammer inn et felles, sydvendt uteoppholdsareal. Løsningen gir plass for nedkjøring fra Frits Kiærs vei til kjellergarasje. Høydeforskjellen i terrenget legger til rette for underetasje på den østre husrekken, mens det vestre har en flatmarksløsning uten kjeller. Alle boliger er planlagt med takterrasse. For å skjerme felles uteoppholdsarealer på terreng er det behov for støyskjerm.

Frits Kiærs vei 29-33
3D illustrasjon: Voice/Eve Images. Viser Frits Kiærs vei 29 – 33 fra sør.

Området er regulert til byggeområde for bolig i Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by S-4220, 15.03.2006. Byggesøknaden er i tråd med gjeldende plan.

6 LEILIGHETER I REKKEHUS

Sted  Ullern, Oslo
Areal  ca. 331 m² BYA
Status  Ferdig
Oppdragsgiver  Urbanium AS
Type prosjekt  Bolig, prosjektering, byggesak

Fasadeillustrasjon, utomhusplan
Foreløpig Illustrasjon av Fasader og Utomhusplan til Vækerøveien 127/ Frits Kiærs vei 23-33