Felix Arkitekters boligprosjekt St. Halvards gate 20

St. Halvards gate 20

Prosjektet består av 3 blokker i 5-6 etasjer organisert rundt et felles gårdsrom. Anlegget har parkering i kjeller via avkjørsel fra Klostergata.

Leilighetene varierer i størrelse fra 2- til 4-roms leiligheter, med og uten utleiedel. Alle leilighetene har stue med utgang til balkong og tilgang til felles takterrasse.

Som ledd i tilpasningen til den nærliggende 1800-tallsbebyggelsen, er hver blokks fasade delt opp i flere korte partier. Med variasjon i farger og vindusformater, samt med referanser til murgårds-
bebyggelsens fasadeoppbygging og detaljering, fremstår bygningene som moderne, men i balanse med de eksisterende omgivelsene.

Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Ytterveggene utføres som bindingsverksvegg kledd med pussede plater og med innslag av beiset panel. En av blokkene har adkomst via et frittstående heis- og trappetårn og svalganger mot gårdsrommet. De to andre blokkene får adkomst via heis- og trappetårn og innvendige korridorer. På to av byggene er det felles takterrasser.

Det sydvendte uterommet er utformet som en gårdsplass med mindre stikkveier fram til inngangene. Utearealet er opparbeidet med trær og busker, og lekearealer. Uterommet vender ut mot
St. Halvards gate og skjermes av bebyggelsen på tre sider. Trafikkstøy i St. Halvardsgate utløste krav om støyskjerm mot gata.

94 LEILIGHETER MED GARASJE I KJELLER

Sted  Gamlebyen, Oslo
Areal  ca. 9500 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2014
Oppdragsgiver  Urbanium AS
Type prosjekt  Bolig

St. Halvards gate 20
Foto: Rolf Bækkevold

St. Halvards gate.no