Sørenga D1b-7 utsikt

Sørenga D1 b-7

Anlegget utgjør et av 8 kvartaler på Sørengakaia i Bjørvika og er tegnet av Jarmund/Vigsnæs AS. Tomten ligger lengst ut mot sørøst i området med en eksponert beliggenhet til sjø og park.

Sørenga D1 b-7 ligger på Sørengutstikkeren ved siden av sjøbadet som åpnet i juni 2015.
Sørenga D1 b-7 ligger på Sørengutstikkeren ved siden av sjøbadet som åpnet i juni 2015

Bygningsmassen består av en sammenstilling av overlappende
volumer som trappes i en spiralform fra nord mot sørvest for å gi mest mulig lys og utsikt til leilighetene og det indre gårdsrommet.

I næringsarealer på bakkeplan vil det komme restauranter som
henvender seg mot sentralparken og havnepromenaden.

Fasadematerialet er tegl med en farge og av en type i henhold til bestemmelser i bebyggelsesplanen for hele området. På inntrukne balkonger er det innslag av panel. Det blir en stor felles takterrasse i tillegg til private terrasser. De takene som ikke har terrasser vil få sedumdekke.

Felix Arkitekter har kommet inn i prosjektet i gjennomføringsfasen som ansvarlig søker og med ansvar for arkitekturprosjektering.

Sørenga D1b-7
Modell over anlegget Sørenga

Se mer på sorenga.no eller bloggen

59 LEILIGHETER OG NÆRING

Sted  Sørengkaia i Oslo
Areal  ca. 8100 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2015
Oppdragsgiver  Sørenga Utvikling – Veidekke Entreprenør AS
Type prosjekt  Bolig – gjennomføring

Sørenga D1-b7
Utsikt over fjorden, utsnitt av bygg og fasader sett fra Sjøbadet