Skullerud Torg

Skullerud Torg

Skullerud Torg I, II og III. Foto: Felix Arkitekter

Foto med Skullerud Torg III i front, Skullerud I i midten og Skullerud Torg II skimtes i bakgrunnen.