Skullerud Torg II

Skullerud Torg III

Prosjektet omfatter boliger i 4-5 etasjer pluss underetasje, fordelt på tre bygningsvolum. Bebyggelsen er organisert i lameller med størst byggehøyde i områdets sydøstre hjørne med avtrapping mot vest og nord.

I tillegg til boligene inneholder Skullerud Torg III en dagligvareforretning som ligger delvis under terreng.

Leilighetene varierer i størrelse fra 41 til 96 kvadratmeter BRA.
De har alle tilgjengeliget til heis fra inngangsplan.

Leilighetene har terrasser/balkonger, og balkongene har skyvbart panel med trespiler. Hus A og B har i tillegg felles takterrasser med utsikt, gode solforhold og ulike oppholdssoner.

Fellesområder på terreng er utført med gangveier med belysning, lekeplass, grillplass med mer.

Det er balansert ventilasjon med varmegjenvinning med avtrekk fra våtrom og kjøkken, og leilighetene har vannbåren varme.

LEILIGHETER OG BUTIKK

Sted Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud – Oslo
Areal  ca. 8.900 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver  Stor-Oslo Prosjekt AS
Type prosjekt  Bolig og næring: regulering,  byggesak, landskap

Skullerud Torg III
Foto: Felix Arkitekter AS

Oslo bys arkitekturpris for 2014 ble kåret 15. oktober. 33 prosjekter ble foreslåtte, av 23 kandidater var Skullerud Torg III blant de utvalgte.