Skullerud Torg I og II

Skullerud Torg I & II

Skullerud Torg I & II er en urban bolig- og næringsutbygging rett ved Skullerud T-banestasjon. Blokk A er en ombygging/påbygging av et eksisterende kontor­bygg, og rommer boliger og næring. Blokk B og C er nybygde leilighetsbygg.

Prosjektet er organisert rundt to plasser med ulik karakter og grad av offentlighet. Plassen i sydøst er et urbant torg tilgjengelig for alle og torget knytter seg til sporveisområdet og Olaf Helsets vei, mens plassen i nordvest er utformet som et mer halvprivat skjermet gårdsrom for beboerne. Plassene knyttes sammen av en diagonal gangforbindelse gjennom boligområdet, som vil være med på å aktivisere både torget og gårdsrommet. 1.etasje i blokk A rommer mindre forretningsarealer med fasade mot torget, og gir liv til plassen her.

De to nye byggene er utformet som lameller med forskyvninger i fasadelivet. Byggene har svalganger ut mot bussveien som omkranser tomta i nord og øst, og alle balkonger er vendt inn mot det skjermede gårdsrommet. Svalgangene er tegnet romslige slik at de kan fungere som brukbare uterom, samtidig som variasjon i fasaden oppstår i det vertikale spillet mellom skjermene på svalgangen og den faktiske bygningsfasaden innenfor. Fasadene inn mot gårdsrommet brytes opp ved hjelp av skillevegger og flyttbare solskjermer i tre.

På bygg B er det et 14 meter høyt veggmaleri, malt av Gilles & Cecilie Studio. Den fikk navnet BIRD NESTInspirasjonen kommer fra 209 fuglearter som er observert ved Østensjøvannet. De har malt lokale fugler som grønnfink, skjære, rørsanger, linerle, gråfink, blåmeis, bokfink, kjøttmeis og steinskvett. Se også på vår blogg

135 LEILIGHETER OG NÆRING

Sted  Olav Helseths vei 1, Skullerud – Oslo
Areal  ca. 12600 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2012
Oppdragsgiver  Stor-Oslo Prosjekt AS
Type prosjekt  Bolig, næring / Prosjek­tering, byggesak

Skullerud Torg I og II
Foto: Felix Arkitekter AS