Oppsal Park - panorama

OPPSAL PARK

Oppsal Park er et stilrent punkthus på 8 etasjer, sentralt beliggende ved bydelssenteret Oppsal, i bydel Østensjø.

Bygget er utformet som et frittliggende punkthus, som underordner seg nærmeste nabo i øst både i typologi og størrelse, men er gitt en moderne utforming og materialitet.  De to nederste etasjene utgjør en sokkel kledt i tre, som er trukket inn i forhold til de resterende seks etasjene. På nordsida går denne sokkelen over i heis- og trappehus og strekker seg til toppen av bygget. Dette løser opp volumene, og særlig horisontaldelingen mot sør demper vertikaliteten og inntrykket av høydene i prosjektet. Fasadene er utført i stående panel, steinplater/ hvit tegl og aluminiumsprofiler med opalfarget glass i balkongene. De to gavlveggene har gjennomfarget hvit tegl, og forholder seg i materialitet til flere av lavblokkene rundt, som har noe av det samme uttrykket.

Boligene har hovedtilkomst fra fortauet i øst. Fem søyler ut mot Haakon Tveters vei bærer bygget og gir det et sjenerøst og innbydende inngangsparti. Boligene har også direkte tilkomst til felles opparbeidet uteareal fra trapperommet i nord. Gangarealene er tilnærmet i plan med fortau, og uteområdet rundt bygget er tilgjengelig for rullestol og for andre bevegelse- og orienteringshemmede.

Ved tilkomsten i nord etableres det tredekke og plantekasser med mulighet for opparbeiding av felles sittegruppe og grill. Ved inngangen er det også satt av areal til sosial møteplass. På vestsida av bygget er det opparbeidet et område for lek og opphold.

Prosjektet har forskjellige leilighetsstørrelser, med hovedvekt på store leiligheter. Det ble prosjektert 9 toroms og 12 tre- og fireroms leiligheter. Leilighetene har romslige balkonger eller terrasser med gode solforhold, og de større leilighetene har balkonger både mot nordvest og sørøst. Alle leilighetene har trinnfri tilkomst via innvendig heis- og trapperom.

Sentralt i prosjekteringen har vært støyproblematikken knyttet til Haakon Tveters vei i øst og T-banen i vest. Balkongene vender seg mot nord og sør, med støyskjermende glassfelt på kortsidene mot vest og øst. Terrasser og balkonger i de to første etasjene skjermes av støyskjermen mot T-banen og vender seg mot vest og sør.

Drabantbyen Oppsal er under utvikling og oppgradering, noe som Oppsal Park er et synlig bevis på.

21 LEILIGHETER MED PARKERINGSKJELLER

Sted  Oppsal, Oslo
Areal  1950 m2 BRA bolig
Status  Ferdigstilt mars 2011
Oppdragsgiver  NCC Bolig
Type prosjekt  Bolig

Oppsal Park, fasader og utsnitt
Foto: Tania V. Sereno