Jonstøllie illustrasjon

Jonstøllie Øst

Terrenget er førende for organiseringen av huskroppene og inndelingene av disse.

Tomtens kvaliteter bevares i størst mulig grad, der blant annet inngangssituasjonene til hvert enkelt hus er tilpasset terrengforholdene. Stedets byggeskikk, i form av bygningstypologi, materialvalg og farger, ivaretas. Utsikt mot øst, sol fra syd og sydvest, og det stigende terrenget i nordvest styrer orienteringen av bygningene. Standardiserte familieboliger med variasjonsmuligheter utført i tre, mulighet for elementproduserte hus.

26 LEILIGHETER I 13 HUS

Sted  Geilo, Hol Kommune
Areal  ca. 2600m² BRA
Status  Rammesøknad 2008
Oppdragsgiver  Urbanium AS
Type prosjekt  Småhusbebyggelse

Jonstøllie 3D
3D: Felix Arkitekter AS