Ivar Aasensvei 2

Ivar Aasens vei 2

Frøen er et tradisjonsrikt villaområde på Oslos vestkant med en unik atmosfære og beliggenhet. Fokus i prosjektet har vært stedstilpassing av boliger og boformer i et originalt funkisvillastrøk, og det er derfor tatt utgangspunkt i det omkringliggende boligområdet både når det gjelder volum, skala og detaljering.

De fire punkthusene rommer både store og små leiligheter, alle med høy standard og brukertilpassede løsninger. Toppetasjene i de fire byggene består av én stor leilighet, med tilsvarende stor takterrasse på toppen. Det er lagt mye arbeid i både detaljering og overordnet grep, og resultatet er et gjennomarbeidet og eksklusivt prosjekt.

Det er felles hage med lekeapparater og en koselig bekk på boligområdet.

23 LEILIGHETER I FIRE PUNKTHUS

Sted  Vindern, Oslo
Areal
  ca. 2125 m² BRA
Status Ferdigstilt høsten 2006
Oppdragsgiver  Naturbetong AS
Type prosjekt Byggesak

Ivar Aasensvei 2, inne og ute