3D illustrasjon tegnet av Felix Arkitekter

HASLEVEIEN 10

På Carl Berner i Hasleveien 10 skal det bygges et nytt kvartal med boliger og næringsarealer. Prosjektet skal i tillegg til å bygge nytt, ta vare på og inkludere det vernede teglsteinsbygget på tomta, Pengeskapsfabrikken. Pengeskapsfabrikken Viig&Vraalsen A.P. Foss A/S flyttet til Hasleveien i 1919 og hadde produksjon i lokalene frem til 1989.

To bygningskropper danner et halvåpent gårdsrom med adkomst fra Sinsenveien og Hasleveien i nord. Bygningskroppene skjermer gårdsrommet, og definerer gateløpet langs Sinsenveien. Under gårdsrommet er det næringsarealer. Det skal bygges et glasstak over passasjen mellom den vernede bygningen, næringsarealene under gårdsrommet og det nye bygget som følger Sinsenveien. Mot Sinsenveien åpnes fasaden opp med store glasspartier i 1.etasje og ny næringsvirksomhet vil bidra til å gi liv til gata.

Hasleveien 10
3D illustrasjon av Hasleveien 10, sett fra Hasleveien. Illlustrasjon: 3D Estate

De nye byggene er utformet i kontrast til det vernede bygget, men samtidig i respektfull sammenheng med det gamle. Fasadene er brutt opp i vertikale felt, forskjøvet i forhold til hverandre, med inntrukne partier og ulike fargenyanser og materialitet. Balkongene ligger stramt plassert over hverandre, slik at de også danner vertikale elementer. Med dette ønsker vi å videreføre rytmen i det gamle teglbygget som har høye vertikale vindusfelt i hele fasadens lengde mot Hasleveien.

Det er store takterrasser på begge bygningene, og underjordisk parkeringskjeller.

Prosjektet rommer 85 leiligheter, fordelt på 2-, 3- og 4-roms leiligheter.

85 LEILIGHETER OG NÆRING

Sted  Carl Berners plass, Oslo
Areal  ca. 10 000  m² BRA
Status  Under oppføring
Oppdragsgiver  Urbanium
Type prosjekt  Bolig og næring

Hasleveien 10
Bilder av det vernede bygget Pengeskapsfabrikken og illustrasjonsplan over området.

Byggetrinn II er nå utsolgt.
http://pengeskapsfabrikken.no/