Illustrasjon i 3D. Utsikt over Oslofjorden sett fra takterrasse

Grensevn. 51/ Hasle Tårn

På en hjørnetomt på Hasle skal det bygges 21 nye leiligheter i det nye prosjektet Hasle Tårn .

To bygningskropper i 6 og 8 etasjer er sammenføyd og fremstår som ett volum. Det er to større uteområder på terreng, et mot vest og et mot syd, som er godt skjermet for støy av bygningskropp og støymur langs Grenseveien. På plan 7 er det både felles og privat takterrasse.

Leilighetene varierer i størrelse fra 1-roms til 4-roms, enkelte med mulighet for hybel. Heller enn utkragede balkonger er det valgt en løsning med store foldedører som går fra gulv til tak. Dette gjør det mulig å åpne store deler av ytterveggen slik at alle leiligheter, også de minste, får integrert uterom i planløsningen. Alle leilighetene har oppholdsrom vendt vekk fra Grenseveien for å minimere støy, og har alle gode solforhold.

Grenseveien 51, 3D illustrasjon av interiør
Grenseveien 51, 3D illustrasjon av interiør. Illustrasjon: 3D Estate

Da Grenseveien er støyutsatt, er materialvalg i fasaden viktig for å kunne isolere best mulig mot støy. Tegl og platekledning er valgt i en lys fargepalett og de ulike materialene er med på å understreke de to bygningskroppene. Lyse farger gjør at bygget harmonerer med omkringliggende bebyggelse. Hjørnene er markert med egen farge og er et gjentagende element på alle fasadene.

BOLIGBYGG PÅ 8 ETASJER MED
21 LEILIGHETER

Sted  Grenseveien 51, Oslo
Areal  ca 1700 m² BRA (boligetasjene)
Status  Under oppføring
Oppdragsgiver  Urbanium AS
Type prosjekt  Bolig

 

Grenseveien 51
Planillustrasjon og fasader