Grefsenlyst

Grefsenlyst

Bokvalitet, gode lysforhold og private uteareal er høyt prioritert.

Forutsetningen for prosjektet er en regu­leringsplan med høyder og byggegrenser som legger til rette for ett punkthus og fire lameller i vifteform.

Prosjektet fungerer som forbindelse mellom blokkbebyggelsen i nord og den lettere småhusbebyggelsen i sørvest. Bebyggelsen trappes ned fra punkthuset og går over i todelte lameller. Dette
understrekes av nok en nedtrapping mot småhusbebyggelsen.

I fasadene er det benyttet myke og harde materialer: tre mot sørvest, mur mot nord.

Barnehagen ligger i nordvest og henvender seg mot gangveien og en eksisterende barnehage. Den nye barnehagen er oppført i to etasjer. Høydeforskjellen utnyttes slik at begge plan har direkte utgang til terreng. Hoveduteområdet ligger nedsenket og skjermet fra øvrig uteareal. I prosjekteringen har det vært fokus på å gi barna så mye areal som mulig, samtidig som behovene for universell utforming tilfredsstilles.

80 BOLIGER OG BARNEHAGE

Sted Grefsenkollen, Oslo
Areal  6300 kvm (BRA-S)
Status  Ferdigstilt 2009
Oppdragsgiver  UB Eiendomsutvikling (Backe Prosjekt AS og USBL)
Type prosjekt  1. plass i invitert konkurranse, bygge­sak,
detaljprosjektering, gjennomføring

Grefsenlyst
Foto: Felix Arkitekter AS

Les mer om Grefsenlyst Barnehage her.