Fjordveien 88

Fjordveien 88

Prosjektet består av tre lavblokker i tre etasjer, med en variasjon
av 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Bebyggelsen er gruppert i tre atskilte volumer med mellomliggende uterom. Tomten består bl.a. av en kolle med eldre vegetasjon, som er en del av uteoppholdsarealet.

Bygningene er oppført i tegl i rød sjatteringer med utbygg i
mørkbeiset treverk og enkle vindusformater for å harmonere med
nabobebyggelsen. Det er dype, brukervennlige balkonger og 2,6m
takhøyde.

Det ble bygget to parkeringskjellere; en for eiendommens beboere og en for den tilstøtende blokkbebyggelsen.

33 LEILIGHETER

Sted Høvik, Bærum
Areal
ca. 2800 m2 BRA
Status Ferdigstilt februar 2007
Oppdragsgiver Urbanium AS
Type prosjekt Bolig

Fjordveien 88
Foto: Rolf Bækkevold