Festningsåsen

Festningsåsen

Illustrasjonsfasader med oppsett av tenkt materialbruk til prosjektet Festningsåsen

Fasader, materialbruk