Collage, Fugleperspektiv, Kim Tolstrup

Festningsåsen

Prosjektet omfatter tre blokker i 4 etasjer over garasjekjeller. De øverste etasjene er inntrukket på vestsiden for å optimalisere lys- og utsiktsforhold for boligene. Boligprosjektet inneholder til sammen 36 leiligheter fordelt på 2-, 3- og 4-romsleiligheter, og alle leiligheter er gjennomgående med egen balkong eller uteplass.

Ny bebyggelse på felt B1 skal harmonere med den eksisterende bebyggelsen på Festningsåsen i skala og materialvalg. Materialene skal være i en grå fargepalett med tegl, trepanel og perforert metall på balkongfronter. Takene skal være mørke og matte. Utomhusarealene mellom husene skal opparbeides med lekeplasser og beplantning.

36 LEILIGHETER

Sted  Bjørkelangen, Aurskog Høland
Areal  ca 33 % BYA
Status  Ferdigstilt 2016
Oppdragsgiver  Håøj Eiendom AS
Type prosjekt  Bolig, prosjek­tering, byggesak

Illustrasjonsfasader med oppsett av tenkt materialbruk til prosjektet Festningsåsen. Hovedbildet, øverst på siden, er laget av Kim Tolstrup
Illustrasjonsfasader med oppsett av tenkt materialbruk til prosjektet Festningsåsen. Hovedbildet, øverst på siden, er laget av Kim Tolstrup