Brenneveien

Brenneveien

En gammel reguleringsplan fra 50-tallet la uklare føringer for byggesaken. Gjennom tomtedelingsplan og delingssøknad ble det konkretisert et prosjekt med tomannsboliger/kjedehus i tre.

37 LEILIGHETER FORDELT PÅ 8 BOLIGER

Sted Bærum
Areal ca. 1.050 m² BRA
Status Ferdigstilt 2007
Oppdragsgiver Rondane Eiendom AS
Type prosjekt Småhus i feltutbygging, tomannsboliger/kjedehus

Brenneveien
Foto: Rolf Bækkevold