Bondihagen B1-B3

Bondihagen B1-B3

Bebyggelsen i Bondihagen ligger i et skrånende, vestvendt terreng. Husene er gruppert omkring et felles grøntareal som er opparbeidet med sitteplasser for voksne og som lekeområde for barn.

B1, B2 og B3 har forskjellig utforming i plan og høyder, men boligområdet har en helhetlig materialbruk der gjennomgangstemaet er tegl i ulike lyse valører, med innslag av trepanel og stål.

Prosjektet for Asker kommune (B3) består av 21 leiligheter med tilhørende fellesarealer, organisert som bokollektiver. Bygningen er i 6 etasjer, og øverste etasje er inntrukket. Den typiske boligetasjen inneholder 4 leiligheter gruppert omkring felles oppholdsrom/ kjøkken. Leilighetene som stort sett har et bruksareal mellom 36 og 40 m², er tilpasset rullestolbrukere og for øvrig planlagt i henhold til Husbankens retningslinjer for omsorgsboliger.

93 LEILIGHETER FORDELT PÅ TRE BYGG

Sted Asker
Status Ferdigstilt 2009
Oppdragsgiver Backe Prosjekt AS
Arbeidsoppgaver Regulering, bebyggelsesplan, rammesøknad, detaljprosjektering

Bondihagen B1-B3
Foto: Rolf Bækkevold