Amtman Meinichs gt. 12

Amtmann Meinichs gt. 12

Prosjektet ligger i en eldre kvartalsbebyggelse på Sandaker, og hadde som forutsetning at den nye bebyggelsen skulle integreres med de eksisterende bygningene i kvartalet og omgivelsene.

Bygningene er knyttet sammen gjennom korresponderende høyder og felles uterom. De eldste bygningene i kvartalet er bevart, og kontrasten mellom nytt og gammelt skaper en arkitektonisk spenning. Den gamle bebyggelsens sidefløy danner sammen med nybygget et felles indre gårdsrom. Bebyggelsen trappes gradvis opp mot Brettevilles gate. Boligene er dels organisert med trapperom, dels som altangangsboliger med trapp i hver ende av det indre gårdsrommet og en heis i midten.

Svalgangene varierer i bredde slik at det dannes små sittekroker med utsikt til gårdrommet. Leilighetsplanene er utformet ut fra prinsippet om best mulig utnyttelse for de ulike romfunksjonene, og gode oppholdsarealer. Boligene har generelt åpne kjøkkenløsninger. De typiske treromsboligene er gjennomlyste. I byggets garasjekjeller er det avsatt en sportsbod for hver leilighet.

Materialbruken i fasadene består av puss på isolasjon på gatesiden, og platekledning mot svalgangene. Blokk B er utført med pusset fasade rundt hele huset. De inntrukne etasjene og karnappene er kledd med trepanel. Fargen på pussen er hvit med en varm brytning. Mot svalgangen har man valgt en gul/rød tone for å gi en varm virkning mot felles gårdsrom. De korrugerte stålplatene er galvaniserte eller malt blygrå.

112 LEILIGHETER

Sted  Sandaker, Oslo
Areal  ca. 15.000 m² BRA
Status  Ferdigstilt november 2005
Oppdragsgiver  Urbanium AS
Type prosjekt  Bolig

Amtman Meinichs gt. 12
Foto: Felix Arkitekter AS